Rechria

er opstået i krydsfeltet mellem

psykolog fagligheden og egne livserfaringer.

Vi er begge psykologer og har, både i arbejdet med mennesker, men også rent personligt oplevet, hvordan denne kombination med tiden har ført os nærmere forståelsen af menneskets funktioner og behov. Vi tror på, at se på mennesket som en helhed og på at arbejde i flere lag. Ikke kun verbalt, men også kropsligt, sanseligt og åndeligt. Rechria har taget form gennem års arbejde hvor vi har holdt mange møder og modtaget fælles supervision.